İnsan Kaynakları Dijitalleşiyor!

Dünya Dijitalleşiyor. Ya Siz? 😊

Son bir kaç yılda dünya tarihinde eşine az rastlanır hızda değişiklikler yaşanıyor ve bu değişikliklerin en önemli sebebi teknoloji. Kayıtsız kalınması imkansız olan bir hızda tüm dünyayı, sosyal yaşantımızı ve iş yapış biçimimizi sürekli olarak dönüştürüyor. Her alanda gerçekleşen  bu değişiklikler elbette  insan kaynakları konusunda da önemli adımların atılmasına ve değişimlerin olmasına neden oluyor.

İnsan kaynakları, elektronik tablolar ve klasörler ile özdeşleşen hizmet odaklı bir işlevden çok dahadaha stratejik bir role büründü. Bir şirketin elinde tuttuğu en önemli değerin çalışanları olduğu felsefesini benimseyen yeni dünyada  bu alana çok daha fazla önem verilmeye ve kaynak harcanmaya başladı.

Güncellenen bakışaçısı ile yoğurulan yeni insan kaynakları dünyasındaki değişimin kalbinde teknoloji var. İnsan kaynakları  yöneticileri artık tüm süreçlerinde teknolojiyi de yanlarına alarak ilerliyorlar. İşe alım süreçlerinden, sonrasındaki özlük ve performans değerlendirmesi süreçlerine kadar teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanmak hem vakit açısından verimlilik salıyor, hem de bir şirketin iyi yönetilmesi için olmazsa olmaz olan dataya dayalı, güvenilir analizleri hatasız ve az eforla yapmayı sağlıyor. .

24 Saatte İş ekibi olarak dijitalleşen dünyada işe alım süreçlerinde teknolojiyi kullanarak diğer çözümlerden ayrışmak, doğru işlerle doğru insanları bir araya getirerek uygun adayı belirlemenizdeki ilk adımda size yardımcı olmak ve süreçlerinizi kolaylaştırmak için burdayız. Çünkü yeni bir dünyanın yeni ve farklı çözümlere ihtiyacı var. 😊