Pozitif Düşünen Liderler, Motivasyonu Yüksek Çalışanlar

Birine nasıl olduğunu sorup cevabını almaya başladığın an, pişmanlık yaşayıp keşke sormasaydım dedin mi? Cevabın evetse, senin gibi düşünen çok fazla insan olduğunu ve bu duygunun çoğu zaman olumsuz ve negatif olan insanlar ile karşı karşıya geldiğimizde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Hayatın ne kadar çekilmez ve ne kadar zor olduğu konusunda yakınan insanlarla aynı ortamda bulunduğumuzda dünyayı negative algılamaları ve mutsuz bakışaçıları seni de aşağı çekebiliyor.

Başkalarını olumsuzluğunuzla sürüklemenin kimseye bir yararı yok. Mücadeleye mümkün olabildiğince pozitif tepki verirsen, davranışın başkalarını da aynı şekilde pozitif olmaya teşvik edecektir.

İnsanlar, dünyaya bir iyimserlik merceğinden bakan liderlerden doğal olarak etkilenir. Hiç kimse içinde bulunduğu/çalıştığı yapının başarısız olacağını düşünen bir yönetici için çalışmak istemez. Kimse şirketinin zorluğun üstesinden gelebilme yeteneğine inanmayan bir akıl hocasına yeterince saygı duymaz ve ondan öğrenmek için motivasyon hissetmez. İnsanlar dünyaya umut, heyecan ve mutlulukla bakan bir lider tarafından yönlendirilmek ister. Dolayısıyla, olumlu bir enerji ile sarmalanmış yapılar ve pozitif liderler tarafından yönetilen şirketler çalışanları için daha verimli olabilecekleri bir ortamı da beraberinde getirir.