Üyelik ve Kurumsal Kullanıcı Şartları Sözleşmesi

ÜYELİK VE BİREYSEL KULLANICI ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ TANIMLAR İşbu Üyelik ve Bireysel Kullanıcı Şartları Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) yer alan, Kullanıcı veya Bireysel Kullanıcı: Üye olmak suretiyle mobil uygulama web sitesinde (“Websitesi”) sunulan hizmetleri işveren olmak üzere kullanan tüzel kişiyi, Bireysel Kullanıcı: Üye olmak suretiyle mobil uygulama ve websitesi’nde sunulan hizmetleri iş bulmak ve çalışan olmak amacıyla kullanan gerçek kişiyi, Şirket: Mobil Uygulama/Websitesi üzerinden, Mobil uygulamasını/Websitesi’ni elektronik ticaret faaliyetlerinde kullanmak konusunda münhasıran yetkili, 0524066073900001 mersis numaralı Levazım Mahallesi Koru Sokak Korukent Sitesi C Blok Daire 5 Levent İstanbul adresinde mukim Karma Mobil Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş. unvanlı mobil uygulama/elektronik ticaret şirketini, Form: Kullanıcıların bilgilerini vermek suretiyle doldurdukları Mobil uygulama/Websitesi’nin üyelik belgesini Kullanıcı Onayı: Kullanıcı’nın, kişisel veya kurumsal verilerinin, kendisi tarafından belirlenen amaç ve kapsam doğrultusunda işlenmesine ve kendisine ticari elektronik ileti gönderilebilmesine olanak tanıyan, Mobil uygulama/Websitesi üzerinden içeriğine ulaşılabilen ve Kullanıcı tarafından bizzat verilmiş olan onayı, ifade eder. SÖZLEŞME’NİN KONUSU İşbu Sözleşme’nin konusu, Mobil uygulama/Websitesi’ne bireysel üye olmak sureti ile Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olan Kullanıcı ile Şirket’in birbirlerine karşı yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylamak ve kendisine ait bir hesap paneli yaratmak suretiyle mobil uygulamaya üye olur. 3.2. Kullanıcı, mobil uygulama hesap panelini bizzat kullanacağını ve işlem yapacağını, hiçbir üçüncü şahsa erişim ve kullanım hakkı veremeyeceğini beyan ve kabul eder. 3.3. Kullanıcı, mobil uygulamada yer alan, ismi, resmi ve sair tüm bilgileri kullanmakta tam hak sahibi olduğunu ve bu gibi kullanımların üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini beyan ve kabul eder. 3.4. Kullanıcı adres ve iletişim bilgileri başta olmak üzere vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu, 18 yaşından büyük ve mümeyyiz olduğunu ve hukuki işlem yapma ehliyetini haiz olduğunu beyan ve kabul eder. 3.5. Kullanıcı mobil uygulamadan iş arama ilanı yayınlamak, kayıtlı Kurumsal Kullanıcılar’ın ilanları arasında arama yapabilmek, Kurumsal Kullanıcılar’a kendisi ile ilgili bilgi vermek ve iş başvurusu yapmak suretiyle yararlanır. 3.6. Kullanıcı, kendisi ile ilgili yanıltıcı, aldatıcı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunamaz. 3.7. Karma Mobil talep ettiğinde, 24 saat içerisinde şirkete ait, imza sirküsü, faaliyet belgesi, resmi gazete, vergi levhası gibi resmi belgeleri göndermezse şirkete ait ilan ve şirket hesabı pasife alınır ve ücret iadesi yapılmaz. Kullanıcı bu sözleşme ile talep edildiğinde bu belgeleri sağlamakla yükümlü olduğunu, sağlamazsa sistem kullanımının durdurulacağını kabul eder. 3.7. Bireysel Kullanıcı, Kurumsal Kullanıcı’lara verdiği tüm kişisel, hassas ve sair veriden kendisi sorumludur. Kurumsal Kullanıcı’nın, verileri Bireysel Kullanıcı’nın verdiği bilgilenmiş onay veya mevzuat hilafına işlemesi, kullanması, paylaşması, herhangi bir şekilde bu verinin sızması veya yetkisiz olarak erişiminden ötürü Şirket sorumlu değildir. 3.8. Bireysel Kullanıcı tarafından herhangi başka bir Bireysel Kullanıcı veya Kurumsal Kullanıcı hakkında yapılacak yorum veya puanlamadan ötürü Bireysel Kullanıcı münhasıran sorumludur. 3.9. Bireysel Kullanıcı hakkında başka bir Bireysel Kullanıcı veya Kurumsal Kullanıcı tarafından yapılan yorum veya puanlamadan ötürü Şirket sorumlu olmayıp, içeriğin kaldırılması noktasında Şirket yer sağlayıcı olduğundan Bireysel Kullanıcı’nın ihtilafını yorumu yapan Kurumsal veya Bireysel Kullanıcı ile çözmesi gerekir. 3.10. Bireysel Kullanıcı, Mobil uygulama/Websitesi’nde reklam, pazarlama faaliyeti de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hiçbir amaç dışı kullanım, ilan, mesaj veya toplu mesaj işlemi yapamaz. 3.11. Kullanıcı, kendi üyelik bilgilerinin, e-mail adresinin, şifresinin, hesabının ve sair bilgilerinin güvenliğinin sağlanmasından bizzat sorumludur. 3.12. Şirket, Kullanıcı’nın mobil uygulamadan/Websitesi’nden işbu Sözleşme ve mevzuat çerçevesinde yararlanmasını sağlamak ve bunlara aykırı kullanımı engellemek için, Kullanıcı’nın hesabının kapatılması da dahil her türlü önlemi alma hakkını haizdir. 3.13. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye ve mevzuata aykırı etmesi halinde ortaya çıkabilecek tüm iddia ve taleplerden münferiden sorumlu olup, söz konusu iddia ve talepler sebebiyle Şirket’in uğrayabileceği zararları derhal tazmin etmekle mükelleftir. 3.14. Uygulamamızda mevzuata ve kullanıcı sözleşmenize aykırılık teşkil edebilecek kullanımı anahtar kelimeler üzerinden arama yaparak tespit edebilecek botlar bulunmaktadır. Mevzuata ve sözleşmeye aykırı kullanım nedeniyle kullanıcının hesabı Şirket tarafından kapatılabilir. Hesap kapatıldığında Şirket iade yapmakla yükümlü değildir. İade talebinde bulunulamaz. 3.15. Kullanıcı istediği zaman hesabını kapatarak Mobil uygulamadan/Websitesi’nden faydalanmayı durdurabilir. 3.16. Şirket, Kullanıcı’nın üyelik esnasında veya kullanım esnasında paylaşmış olduğu tüm bilgileri gizli tutar ve bunları, Şirket’in bağlı olduğu grup şirketleri ya da Şirket’in işbu Sözleşme’yi ifa edebilmek üzere anlaşmış olduğu acente, ticari vekil, ticari temsilci gibi ifa yardımcıları haricinde hiç kimse ile paylaşmaz. Bu bilgiler, Mobil uygulama/Websitesi tarafından, Mobil uygulama/Websitesi hizmetlerinin en azami faydayla Kullanıcı’ya sunulabilmesi ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme amaçlı olmak üzere kullanılabilir. 3.17. Şirket, Kullanıcı ile elektronik veya geleneksel yöntemlerle ticari de dahil olmak üzere iletişimde bulunabilir. 3.18. Şirket, mobil uygulamanın/Websitesi’nin sistem, yazılım ve sair teknik şartları ile ilgili endüstri standartlarına uygun olarak gerekli olan tüm kalite tedbirlerini almıştır. Buna rağmen mobil uygulamanın/Websitesi’nin herhangi bir Kullanıcı veya üçüncü şahıs tarafından kasten istismar edilmesinden veya uğradığı siber saldırıdan kaynaklanan hiçbir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz. 3.19. Şirket, mobil uygulamanın/Websitesi’nin kesintisiz veya her türlü hatadan ari biçimde çalışması için azami gayret göstermektedir. Ancak Şirket, Websitesi’nin verdiği hizmetlerin sübjektif Kullanıcı beklentilerini karşılayacağı garantisini vermez ve bu gibi hususlardan ötürü sorumlu tutulamaz. 3.20. Şirket, mobil uygulama/Websitesi üzerinde, üçüncü şahıslara ait internet sitelerine bağlantılar verebilir veya üçüncü şahıs ürünlerine veya hizmetlerine atıfta bulunabilir. Bu şekilde link verilen veya atıfta bulunulan hizmetler veya ürünler, Şirket incelemesine tabi olmayıp, Şirket bu hizmetler veya ürünler bakımından hiçbir sorumluluğu haiz değildir. Üçüncü şahıs hizmetlerinden veya ürünlerinden yararlanmak, tamamen Kullanıcı’nın kendi tercihi olup, bu konudaki hiçbir iddia veya talep Şirket’e yöneltilemez. 3.21. İşbu Şartlar çerçevesinde Mobil uygulamada/Websitesi’nde Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırılabilir. FİKRİ MÜLKİYET Mobil uygulamanın/Websitesi’nin tasarımı ve mobil uygulama/Websitesi’nde yayınlanan tüm görseller de dâhil olmak üzere tüm içerik Şirket’in telif hakkı koruması altında olup, Şirket’in yazılı icazeti olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, hiçbir formatta dağıtılamaz, yayınlanamaz ve sair şekilde kullanılamaz. Haksız kullanan Kullanıcı hakkında yasal işlem yapılacaktır. SÖZLEŞMENİN FESHİ İşbu Sözleşme çerçevesinde, Şirket, mobil uygulamada/Websitesi’nde Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırabilir. Kullanıcı, bu şekilde Sözleşme’nin feshedilmesi halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olup, işbu Sözleşme’den kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir. MÜCBİR SEBEP Kullanıcı veya Şirket’in her ikisinin veya birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt, internet kesintisi vb. gibi mücbir sebepler ile Hükümet tarafından alınmış kararlar, yasal düzenlemeler gibi, tarafların kontrolü haricinde ortaya çıkan hallerde Kullanıcı veya Şirket sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve Şirket’in sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Bu takdirde sözleşmenin uygulanmaması veya gecikmesi nedeniyle Kullanıcı veya Şirket’in uğradıkları zararı da birbirlerinden talep etme hakkı olmayacaktır. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER Kullanıcı’ya Şirket tarafından gönderilecek veya Kullanıcı’dan alınacak bütün ihbarlar, onaylar, talepler ile diğer tür yazışmalar ve bildirimler e-mail üzerinden yapılacaktır. Bu Sözleşme hükümleri ayrılabilir ve bir hükmün geçersizliği hiçbir şekilde diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisi yeni bir kanun veya düzenleme sebebiyle uygulanamaz veya geçersiz hale gelirse Sözleşme’nin kalanı bundan etkilenmez. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’ya kendisinin seçmiş olduğu iletişim kanalı üzerinden bildirimde bulunmak suretiyle, Şirket tarafından her zaman değiştirilebilir. Sekiz maddeden oluşan işbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Sözleşme’yi onayladığı tarihte yürürlüğe girer ve Sözleşme’nin Şirket tarafından feshi ya da Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirmesi halinde yürürlükten kalkar.
`