top of page

24 Saatte İş - Hizmet Sözleşmesi - İş veren ve iş arayanlara verilen hizmet detayları

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><strong>24 Saatte İş HİZMET S&Ouml;ZLEŞMESİ</strong></p>
 
<ol>
              <li><strong>GİRİŞ ve TARAFLAR</strong></li> 
</ol>
 
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">İşbu 24 Saatte İş Hizmet S&ouml;zleşmesi (&ldquo;<strong>S&ouml;zleşme</strong>&rdquo;),</p>
 
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">bir tarafta</p>
 
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"> 1401 Pennsylvania Ave. Unit 105, Wilmington, Delaware 19806 adresinde mukim Bonded Technologies Inc.(&ldquo;<strong> 24 Saatte İş</strong>&rdquo;) ile</p>
 
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">diğer tarafta</p>
 
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Kurumsal &uuml;yelik hesabı a&ccedil;arak 24 Saatte İş&rsquo;e &uuml;ye firmalar yer alır. İş bu s&ouml;zleşme i&ccedil;inde firmalar &quot;<strong>M&uuml;şteri</strong>&quot; olarak adlandırılacaktır.</p>
 
<ol start="2">
              <li><strong>S&Ouml;ZLEŞME&rsquo;NİN KONUSU</strong></li>
</ol>
 
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">İşbu S&ouml;zleşme&rsquo;nin konusu, Bonded Technologies Inc. tarafından işletilen bir online mobil kariyer uygulaması olan 24Saatteİş&rsquo;in, M&uuml;şteri tarafından tacir &uuml;ye olarak kullanılması karşılığında 24 Saatte İş tarafından sunulacak hizmetler ile karşılığında doğan hizmet &uuml;cretinin ifasına ilişkin hususların d&uuml;zenlenmesidir.</p>
 
<ol start="3">
              <li><strong>TARAFLARIN HAK VE Y&Uuml;K&Uuml;ML&Uuml;L&Uuml;KLERİ</strong></li>
</ol>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><strong>3.1.</strong> 24 Saatte İş servis ve &uuml;retim sekt&ouml;r&uuml;nde iş verenler ile iş arayanları bir araya getiren yeni nesil mobil iş arama uygulama platformudur. Hızlı bir şekilde iş arayan&nbsp; adaya ulaşılabilen ve i&ccedil;indeki mesajlaşma uygulaması ile anında iletişime ge&ccedil;ilebilen bir platformdur.</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><strong>3.2.</strong> M&uuml;şteri belirlediği kriterlerdeki elemanları bulmak, onlarla iletişime ge&ccedil;mek ve onları istihdam etmek amacıyla24 Saatte İş&rsquo;nın hizmetine sunduğu uygulamanın verimli olduğunu d&uuml;ş&uuml;nmektedir.</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><strong>3.3.</strong> 24 Saatte İş tarafından işveren markasına hizmet etmek i&ccedil;in belirlenmiş bir hesap y&ouml;neticisi olacaktır.</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><strong>3.4.</strong> Bu arada uygulamadan azami fayda elde edebilmek i&ccedil;in uygulamanın dijital medya hesaplarından 24 Saatte İş tarafından iletişim ve ilanlar yapılacaktır. S&ouml;z konusu ilan ve iletişim M&uuml;şteri markasına ve itibarına kesinlikle zarar vermeyecektir. Bu ama&ccedil;la M&uuml;şteri, 24 Saatte İş&rsquo;ya bazı g&ouml;rseller sağlayabilir. 24 Saatte İş bu g&ouml;rselleri ve iş bu S&ouml;zleşme&rsquo;nin amacı ile kaim olmak &uuml;zere M&uuml;şteri ismini ve markasını s&ouml;z konusu dijital medya hesaplarında kullanabilir.</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><strong>3.5.</strong> M&uuml;şteri, 24 Saatte İş sayfalarında yayınladığı ilanlarına gelen başvurularını 24 Saatte İş&rsquo;in izni olmaksızın websitesi haricindeki bir faks numarası, e-posta, adres veya web adresine y&ouml;nlendiremeyeceğini kabul ve taahh&uuml;t eder. 24 Saatte İş, M&uuml;şteri&rsquo;nin y&ouml;nlendirmede bulunduğunu fark etmesi halinde yasal yollara başvuracağını beyan eder.</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><strong>3.6.</strong> M&uuml;şteri, 24 Saatte İş&rsquo;nın izni olmaksızın 24 Saatte İşara&ccedil;ları ile reklam, duyuru ve diğer pazarlama faaliyetlerini yapmamayı kabul ve taahh&uuml;t eder.<br />
Site verilerinin 24 Saatte İş&rsquo;nın bilgisi ve izni dışında herhangi bir şekilde kopyalanması, &ccedil;oğaltılması ve dağıtılması yasaktır.</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><strong>3.7.</strong> 24 Saatte İş, kendi y&ouml;nettiği alanlar i&ccedil;inde ilan yayınlama, başvuru alma ve uygun adaylara ulaşabilme gibi ve bunlarla sınırlı olmayan &uuml;r&uuml;n ve/veya hizmetler i&ccedil;in paket, fiyat ve kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. M&uuml;şteribu hizmetlerden faydalanabilmek i&ccedil;in &uuml;cretli hizmet alımı ger&ccedil;ekleştirmelidir.</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><strong>3.8.</strong> M&uuml;şteri, 24 Saatte İş&uuml;zerinde kendisi hakkında ilanlarda ya da tanıtım sayfalarında sağladıkları bilgilerden 24 Saatte İş sorumlu tutulamaz.</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in"><strong>3.9.</strong> M&uuml;şteri&rsquo;nin hazırladıkları iş ilanlarının yayınlanması site yetkililerinin hazırladığı i&ccedil;erik ve &ouml;deme kontrol&uuml;ne bağlıdır. İş ilanlarında haksız rekabet yaratacak unsurlar, kurumları karalayacak ifadeler yer alamaz. İ&ccedil;erik a&ccedil;ısından uygun g&ouml;r&uuml;lmeyen ilanlar, &uuml;creti alınmış dahi olsa kesinlikle yayınlanmayacaktır.</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<ol start="4">
              <li><strong>HİZMET A&Ccedil;IKLAMALARI</strong></li>
</ol>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<ol>
              <li style="list-style-type:none">
              <ol>
                             <li>M&uuml;şteri mobil uygulama ve/veya web ara y&uuml;z&uuml;nden profil oluşturarak, kredi y&uuml;kleyecektir. Bunu takiben 24 Saatte İşilanları mobil uygulama ve/veya web ara y&uuml;z&uuml;nde yayınlayacaktır.</li>
              </ol>
              </li>
</ol>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<ol>
              <li style="list-style-type:none">
              <ol start="2">
                             <li>M&uuml;şteri ilanları lokasyon bazlı verebilir.</li>
              </ol>
              </li>
</ol>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<ol>
              <li style="list-style-type:none">
              <ol start="3">
                             <li>İlanları tecr&uuml;be, cinsiyet, yaş lokasyon ve eğitim seviyesi kriterlerine g&ouml;re verebilir.</li>
              </ol>
              </li>
</ol>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<ol>
              <li style="list-style-type:none">
              <ol start="4">
                             <li>Müşterinin işe başvuran kişileri yirmi d&ouml;rt saat i&ccedil;inde kısa listeye alması gerekmektedir. Aksi halde başvuruyu kaybedecektir.</li>
              </ol>
              </li>
</ol>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<ol>
              <li style="list-style-type:none">
              <ol start="5">
                             <li>Her bir ilan on dört g&uuml;n s&uuml;re ile yayında kalır. On dört g&uuml;n&uuml;n sonunda istenirse tekrar yenilenir.</li>
              </ol>
              </li>
</ol>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<ol start="5">
              <li><strong>HİZMET BEDELİ</strong></li>
</ol>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<ol>
              <li style="list-style-type:none">
              <ol>
                             <li>Müşteri, farklı ilan ve mesaj kredisi içeren ve farklı ücretlere sahip ilan paketlerinden istediğini alabilir. Paketlerin ücretleri, sayısı ve sağladıkları haklar zaman içinde değişebilir. </li>
              </ol>
              </li>
</ol>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<ol>
              <li style="list-style-type:none">
              <ol start="2">
                             <li>M&uuml;şteri ilan veya mesaj hakkı t&uuml;kendiğinde yeni ilan veya mesaj satın alabilir.</li>
              </ol>
              </li>
</ol>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<ol>
              <li style="list-style-type:none">
              <ol start="3">
                             <li>M&uuml;şteri&rsquo; aynı ilanı a&ccedil;ıp kapatması (yeniden active etmesi) bir ilan olarak sayılmaktadır. T&uuml;m ilanlar yenilenmediği takdirde iki hafta yayında kalır.</li>
              </ol>
              </li>
</ol>
 
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<ol>
              <li style="list-style-type:none">
              <ol start="4">
                             <li>M&uuml;şteri&rsquo;nin a&ccedil;tığı ilana başvuran adaylarla mesajlaşmaları mesajlaşma hakkına sayılmamaktır. Sadece M&uuml;şteri&rsquo;nin &ldquo;Yakındakiler&rdquo; sekmesi aracılığıyla ilana başvurmayan adaylara mesaj atması mesaj hakkının eksilmesine sebep olur.</li>
              </ol>
              </li>
</ol>
 
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<ol>
              <li style="list-style-type:none">
              <ol start="5">
                             <li>Hizmet Bedelleri bir seferde işbu S&ouml;zleşme&rsquo;nin imza tarihini m&uuml;teakiben 24 Saatte İş&rsquo;ya &ldquo;iyzico&rdquo; &ouml;deme sistemi &uuml;zerinden yapılacaktır.</li>
              </ol>
              </li>
</ol>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<ol>
              <li style="list-style-type:none">
              <ol start="6">
                             <li>24 Saatte İş&rsquo;nın M&uuml;şteri&rsquo;ye sağladığı hizmet elektronik ortamda anında ifa edilen bir hizmet olduğundan hizmet bedelinin iadesi talebi kabul edilmeyecektir.</li>
              </ol>
              </li>
</ol>
 
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<ol start="6">
              <li><strong>GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER</strong></li>
</ol>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<ol>
              <li style="list-style-type:none">
              <ol>
                             <li>24 Saatte İş bu s&ouml;zleşme s&uuml;resi i&ccedil;erisinde M&uuml;şteri &nbsp;ile olan ticari ilişkileri dolayısıyla edindiği ticari sırları, ticari sır niteliğinde olmasa dahi kamuya a&ccedil;ıklanmamış belgeleri, s&ouml;zleşme konusu her t&uuml;rl&uuml; belge ve bilgiyi, niteliği gereği hassas ticari bilgi ve belgeleri &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; şahıslara a&ccedil;ıklamamayı ve a&ccedil;ıklanmamasını sağlamayı kabul eder.</li>
              </ol>
              </li>
</ol>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<ol>
              <li style="list-style-type:none">
              <ol start="2">
                             <li>24 Saatte İş, işbu S&ouml;zleşme kapsamında M&uuml;şteri &rsquo;e aktardığı kişisel verilere ilişkin olarak; KVKK&rsquo;da yer alan veri işlemeye dair ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak kişisel veri işlemek, tabi olduğu mevzuata uygun olarak ilgili kişinin onayını almak, KVKK md. 10&rsquo;daki kapsam dahilinde kişisel verilerinin &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; taraflarla paylaşılacağı konusunda bilgilendirmek ve yine KVKK&rsquo;da belirlenen durumlarda a&ccedil;ık rızasını almakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml;d&uuml;r.</li>
              </ol>
              </li>
</ol>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<ol>
              <li style="list-style-type:none">
              <ol start="3">
                             <li>M&uuml;şteri , 24 Saatte İş tarafından paylaşılan kişisel verileri, 24 Saatte İş&rsquo;nın M&uuml;şteri &nbsp;ile paylaşma amacı ile sınırlı ve buna uygun olarak ilgili mevzuatın &ouml;ng&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; s&uuml;reler boyunca muhafaza edecektir.</li>
              </ol>
              </li>
</ol>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<ol>
              <li style="list-style-type:none">
              <ol start="4">
                             <li>M&uuml;şteri ,<strong> </strong>&nbsp; 24 Saatte İş tarafından kendisiyle paylaşılan kişisel verilerin muhafazası i&ccedil;in gereken t&uuml;m &ouml;nlemleri alacağını ve bu verileri S&ouml;zleşme&#39;ye konu hizmetlerin sunulmasına y&ouml;nelik ama&ccedil;lar haricinde herhangi bir ama&ccedil;la kullanmayacağını ve bu cihetle bu verileri &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişi ve/veya kişiler ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahh&uuml;t eder. S&ouml;z konusu kişisel verilerin, bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması hali istisnadır.<strong>&nbsp; </strong></li>
              </ol>
              </li>
</ol>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<ol start="7">
              <li><strong>TEBLİGAT</strong></li>
</ol>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">Taraflar birinci maddede belirtilen adreslerini tebligata esas adresler olarak beyan ve kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri yazılı olarak ayrıca bildirilmediği s&uuml;rece bu adreslere yapılacak tebligatlar adresine ulaştığı andan itibaren tebligat yapılmamış olsa dahi (Bila tebliğ) ge&ccedil;erli olacak ve hukuki sonu&ccedil;larını doğuracaktır. Bila tebliğ bir durumda da taraflar kendilerine tebligat yapılmış olduğunu kabul ve beyan ederler.</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<ol start="8">
              <li><strong>UYUŞMAZLIKLARIN &Ccedil;&Ouml;Z&Uuml;M&Uuml;</strong></li>
</ol>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">Taraflar işbu S&ouml;zleşme&rsquo;den doğabilecek her t&uuml;rl&uuml; uyuşmazlık halinde; İstanbul Merkez (&Ccedil;ağlayan) Mahkemeleri&rsquo;nin ve İcra Daireleri&rsquo;nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>
 
<p style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</p>

bottom of page