top of page

24 Saatte İş - Hizmet Sözleşmesi - İş veren ve iş arayanlara verilen hizmet detayları

BONDED Bonded 24 Saatte İş HİZMET SÖZLEŞMESİ

 1. GİRİŞ ve TARAFLAR

İşbu Bonded 24 Saatte İş Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”),

bir tarafta

1401 Pennsylvania Ave. Unit 105, Wilmington, Delaware 19806 adresinde mukim Bonded Technologies Inc.(“Bonded 24 Saatte İş”) ile

diğer tarafta

Kurumsal üyelik hesabı açarak Bonded 24 Saatte İş’e üye firmalar yer alır. İş bu sözleşme içinde firmalar "Müşteri" olarak adlandırılacaktır.

 1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Bonded 24 Saatte İş tarafından işletilen bir online mobil kariyer uygulaması olan Bonded 24Saatteİş’in, Müşteri tarafından tacir üye olarak kullanılması karşılığında Bonded 24 Saatte İş tarafından sunulacak hizmetler ile karşılığında doğan hizmet ücretinin ifasına ilişkin hususların düzenlenmesidir.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

3.1. Bonded 24 Saatte İş servis ve üretim sektöründe iş verenler ile iş arayanları bir araya getiren yeni nesil mobil iş arama uygulama platformudur. Hızlı bir şekilde iş arayan  adaya ulaşılabilen ve içindeki mesajlaşma uygulaması ile anında iletişime geçilebilen bir platformdur.

 

3.2. Müşteri belirlediği kriterlerdeki elemanları bulmak, onlarla iletişime geçmek ve onları istihdam etmek amacıyla Bonded 24 Saatte İş’nın hizmetine sunduğu uygulamanın verimli olduğunu düşünmektedir.

 

3.3. Bonded 24 Saatte İş tarafından işveren markasına hizmet etmek için belirlenmiş bir hesap yöneticisi olacaktır.

 

3.4. Bu arada uygulamadan azami fayda elde edebilmek için uygulamanın dijital medya hesaplarından Bonded 24 Saatte İş tarafından iletişim ve ilanlar yapılacaktır. Söz konusu ilan ve iletişim Müşteri markasına ve itibarına kesinlikle zarar vermeyecektir. Bu amaçla Müşteri, Bonded 24 Saatte İş’ya bazı görseller sağlayabilir. Bonded 24 Saatte İş bu görselleri ve iş bu Sözleşme’nin amacı ile kaim olmak üzere Müşteri ismini ve markasını söz konusu dijital medya hesaplarında kullanabilir.

 

3.5. Müşteri, Bonded 24 Saatte İş sayfalarında yayınladığı ilanlarına gelen başvurularını Bonded 24 Saatte İş’in izni olmaksızın websitesi haricindeki bir faks numarası, e-posta, adres veya web adresine yönlendiremeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bonded 24 Saatte İş, Müşteri’nin yönlendirmede bulunduğunu fark etmesi halinde yasal yollara başvuracağını beyan eder.

 

3.6. Müşteri, Bonded 24 Saatte İş’nın izni olmaksızın Bonded 24 Saatte İşaraçları ile reklam, duyuru ve diğer pazarlama faaliyetlerini yapmamayı kabul ve taahhüt eder.
Site verilerinin Bonded 24 Saatte İş’nın bilgisi ve izni dışında herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır.

 

3.7. Bonded 24 Saatte İş, kendi yönettiği alanlar içinde ilan yayınlama, başvuru alma ve uygun adaylara ulaşabilme gibi ve bunlarla sınırlı olmayan ürün ve/veya hizmetler için paket, fiyat ve kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Müşteribu hizmetlerden faydalanabilmek için ücretli hizmet alımı gerçekleştirmelidir.

 

3.8. Müşteri, Bonded 24 Saatte İşüzerinde kendisi hakkında ilanlarda ya da tanıtım sayfalarında sağladıkları bilgilerden Bonded 24 Saatte İş sorumlu tutulamaz.

 

3.9. Müşteri’nin hazırladıkları iş ilanlarının yayınlanması site yetkililerinin hazırladığı içerik ve ödeme kontrolüne bağlıdır. İş ilanlarında haksız rekabet yaratacak unsurlar, kurumları karalayacak ifadeler yer alamaz. İçerik açısından uygun görülmeyen ilanlar, ücreti alınmış dahi olsa kesinlikle yayınlanmayacaktır.

 

 1. HİZMET AÇIKLAMALARI

 

 1. Müşteri mobil uygulama ve/veya web ara yüzünden profil oluşturarak, kredi yükleyecektir. Bunu takiben Bonded 24 Saatte İşilanları mobil uygulama ve/veya web ara yüzünde yayınlayacaktır.

 

 1. Müşteri ilanları lokasyon bazlı verebilir.

 

 1. İlanları tecrübe, cinsiyet, yaş lokasyon ve eğitim seviyesi kriterlerine göre verebilir.

 

 1. Müşterinin işe başvuran kişileri yirmi dört saat içinde kısa listeye alması gerekmektedir. Aksi halde başvuruyu kaybedecektir.

 

 1. Her bir ilan on dört gün süre ile yayında kalır. On dört günün sonunda istenirse tekrar yenilenir.

 

 

 1. HİZMET BEDELİ

 

 1. Müşteri, farklı ilan ve mesaj kredisi içeren ve farklı ücretlere sahip ilan paketlerinden istediğini alabilir. Paketlerin ücretleri, sayısı ve sağladıkları haklar zaman içinde değişebilir.

 

 1. Müşteri ilan veya mesaj hakkı tükendiğinde yeni ilan veya mesaj satın alabilir.

 

 1. Müşteri’ aynı ilanı açıp kapatması (yeniden active etmesi) bir ilan olarak sayılmaktadır. Tüm ilanlar yenilenmediği takdirde iki hafta yayında kalır.

 

 1. Müşteri’nin açtığı ilana başvuran adaylarla mesajlaşmaları mesajlaşma hakkına sayılmamaktır. Sadece Müşteri’nin “Yakındakiler” sekmesi aracılığıyla ilana başvurmayan adaylara mesaj atması mesaj hakkının eksilmesine sebep olur.

 

 1. Hizmet Bedelleri bir seferde işbu Sözleşme’nin imza tarihini müteakiben Bonded 24 Saatte İş’ya “iyzico” ödeme sistemi üzerinden yapılacaktır.

 

 1. Bonded 24 Saatte İş’nın Müşteri’ye sağladığı hizmet elektronik ortamda anında ifa edilen bir hizmet olduğundan hizmet bedelinin iadesi talebi kabul edilmeyecektir.

 

 1. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER

 

 1. Bonded 24 Saatte İş bu sözleşme süresi içerisinde Müşteri  ile olan ticari ilişkileri dolayısıyla edindiği ticari sırları, ticari sır niteliğinde olmasa dahi kamuya açıklanmamış belgeleri, sözleşme konusu her türlü belge ve bilgiyi, niteliği gereği hassas ticari bilgi ve belgeleri üçüncü şahıslara açıklamamayı ve açıklanmamasını sağlamayı kabul eder.

 

 1. Bonded 24 Saatte İş, işbu Sözleşme kapsamında Müşteri ’e aktardığı kişisel verilere ilişkin olarak; KVKK’da yer alan veri işlemeye dair ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak kişisel veri işlemek, tabi olduğu mevzuata uygun olarak ilgili kişinin onayını almak, KVKK md. 10’daki kapsam dahilinde kişisel verilerinin üçüncü taraflarla paylaşılacağı konusunda bilgilendirmek ve yine KVKK’da belirlenen durumlarda açık rızasını almakla yükümlüdür.

 

 1. Müşteri , Bonded 24 Saatte İş tarafından paylaşılan kişisel verileri, Bonded 24 Saatte İş’nın Müşteri  ile paylaşma amacı ile sınırlı ve buna uygun olarak ilgili mevzuatın öngördüğü süreler boyunca muhafaza edecektir.

 

 1. Müşteri ,   Bonded 24 Saatte İş tarafından kendisiyle paylaşılan kişisel verilerin muhafazası için gereken tüm önlemleri alacağını ve bu verileri Sözleşme'ye konu hizmetlerin sunulmasına yönelik amaçlar haricinde herhangi bir amaçla kullanmayacağını ve bu cihetle bu verileri üçüncü kişi ve/veya kişiler ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu kişisel verilerin, bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması hali istisnadır. 

 

 

 1. TEBLİGAT

 

Taraflar birinci maddede belirtilen adreslerini tebligata esas adresler olarak beyan ve kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri yazılı olarak ayrıca bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak tebligatlar adresine ulaştığı andan itibaren tebligat yapılmamış olsa dahi (Bila tebliğ) geçerli olacak ve hukuki sonuçlarını doğuracaktır. Bila tebliğ bir durumda da taraflar kendilerine tebligat yapılmış olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

Taraflar işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlık halinde; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

bottom of page