top of page

KULLANICILARIN KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

KULLANICILARIN KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Özel nitelikli kişisel verilerimin ve kişisel verilerimin Açık Rıza Metni'nde belirtilen amaçlarla işlenmesine rıza gösteriyorum.” onay kutucuğunu işaretleyerek hem ilgili sekmedeki özel nitelikli verileriniz ve kişisel verilerinizi hem de bu Açık Rıza Metni’nde belirtilmeyen ancak bizimle paylaşmayı kendiniz tercih ettiğiniz sair özel nitelikli kişisel verileriniz ve kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlememiz için tarafımıza açık rıza vermektesiniz:
Hem sizin iş arayışınıza hem de işverenlerin çalışan arayışına yardımcı olabilmek amacıyla profilinizde yer alan bilgiler işverenlerle paylaşılması,
Profilinizin bütün 24 Saatte İş üyesi işverenler tarafından da görüntülenebildiğinden bu durumda profilinizin 24 Saatte İş üyesi müşteriler ile, çalışan arayışlarında yardımcı olmak amacıyla paylaşılması,
Adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi,
Kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle e-posta ortamında paylaştığımız teklif mektubunun kayıt altına alınması amaçlarıyla işleyebiliriz. İş arama süreçlerinizde size yardımcı olabilmek amacıyla işleyebiliriz.

Hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işlediğimize dair detaylı bilgilere Kullanıcı Aydınlatma Metninden(link) ulaşabilirsiniz.

24 Saatte İş tarafından Çalışanların Kişisel Verilerine İlişkin Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, Açık Rıza Metni’nde belirtilen süreçleri bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

bottom of page