top of page

“Para mı huzur mu?” Sorusuna cevap aradık. 😉İş yapış biçimleri ve şartlar değiştikçe çalışanların öncelikleri de değişiyor. Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş’in yaptığı araştırmanın sonucuna göre artık en önemli kriter iyi bir kazanç değil… Çalışanlar maaştan da önce iş yerinde huzur istiyor. İş değiştirmenin de temel motivasyonu haline gelen “iyi bir çalışma ortamı” kriterini maaş takip ediyor.


24 Saatte İş, çalışanların iş hayatındaki önceliklerine dair bir anket düzenledi. Anket sonuçlarına göre iş yerinde huzur ve iyi bir ekiple çalışmak alınan maaş miktarından daha önemli. Ankete katılanların yüzde 92’si çalıştığı ekibin önemli olduğunu belirtirken, sadece yüzde 8’i önemli olmadığını ifade etti. “İşini değiştirmek istesen temel motivasyonun ne olurdu?” sorusuna katılımcıların yüzde 60’ı iyi bir çalışma ortamı derken, yüzde 40’ı fazla maaş yanıtını verdi.İş yerinde huzur ve yükselmek öncelikli


Katılımcılara iş deneyimleriyle ilgili sorular da yöneltildi. Daha önceden veya şu an çalıştığı yerde çalışma ortamının nasıl olduğu sorusuna katılımcıların yüzde 42’si çok güzel ve sıcak yanıtını verirken, yüzde 58’i memnun edici olmadığını belirtti. “İşverenin ile aran nasıl?” sorusuna ise yüzde 63’ü “İyi” yanıtını verirken yüzde 37’si aralarının iyi olmadığını söyledi. Katılımcıların yüzde 44’ü çalıştığı iş yerinde maaşının önemli olduğunu belirtti. Yüzde 56’sı gelişmek ve yükselmeyi önemsediğini söyledi. Katılımcıların yüzde 74’ü ekibini sevdiğini

kaydederken, yüzde 26’sı sevmediği bir ekiple çalıştığını dile getirdi.Kurumsal firmalarda çalışmak isteniyor


Ankete katılanların yüzde 58’i çalıştığı iş yerine aidiyet duyduğunu belirtirken, yüzde 42’si herhangi bir aidiyet hissetmediğini ifade etti. Aidiyet duygusunu oluşturan unsurlar sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 39’u maaş ve imkânları öne sürerken, yüzde 61’i çalışma ortamı ve ekibin önemli olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 71’i kurumsal büyük bir markada çalışmak istediğini belirtirken, yüzde 29’u küçük ve yeni oluşan markalarda çalışabileceklerini belirtti.


88 views0 comments

Comments


bottom of page