top of page

Kadının İş Hayatındaki YeriŞirketlerdeki Kadın-Erkek Dengesinin Önemi


Sihirli Dokunuş


Kadınlar Mars’tan, erkekler Venüs’ten mitinin doğru olduğunu varsayarsak, iki tarafında masaya getirebilecekleri çok farklı yetenekler ve bakışaçıları olduğunu söyleyebiliriz. Kadın-erkek dengesini gözeten yeni nesil şirketlerdeki başarı trendlerinin tesadüf olmadığını da görebiliriz.


Düzeni Sağlamak:


Çağlar boyunca rollere bakıldığında, kadının dirlik ve düzeni kurmak ve devam ettirmek konusundaki rolünü görmemek mümkün değil. Ekonomik özgürlüğünü ilan etmesi ve iş hayatının içine katılmasıyla birlikte evdeki bu rolü dış dünyaya taşıyıp sihirli dokunuşlarla iş yerindeki organizasyonel yapıya etki etmeye başladı.


Belli bir düzen içerisinde gelişmeyen her oluşum gerilemeye ve zaman içerisinde kaybolmaya mahkum. Bu sebeple kadınların toparlayıcı ve sistem kurmaktaki ustalığı devreye girdiğinde sihirli dokunuş gerçekleşir ve sıradan olan güzelleşir. Hayat boyu detaylara dikkat ederek ve pek çok şeye özen göstererek yaşayan kadınların, şirket içindeki aksaklık ve gerek sistemsel gerek görsel sorunları görmezden gelmelerini elbette olanaksız. Bu sebeple, kadınların ayrıntıcı olmaları ve güzel olanı var etme istekleri onlara iş hayatlarında da güzellik ve başarıyı getiriyor.


Savaşçı Olmak:


Kas gücüyle bir mücadeleyi kazanması zor olan kadınların zeka gücünü ve ifade yeteneğini geliştirmesi kaçınılmaz. Zeka ve güçlü ifade ile savaşmayı asırlar boyu öğrenmiş kadınların bu iki özelliğinin iş yaşantısı içerisinde inanılmaz kritik rolleri var. Zaman zaman kriz anlarında sakin kalmayı, ait olduğu yeri korumayı kendine içgüdüsel olarak görev edinmiş kadınların tüm bu özellikleri inandıkları konuda ısrarcı olmalarına ve zor durumlarda daha mücadeleci davranmalarına sebep oluyor.
İş Hayatında Kadın Olmak:


Tüm bu özelliklerle öne çıkmalarına rağmen hala çok fazla önyargı ile başa çıkmak, cinsiyetçi ve ayrımcı zihniyetin sonucu olarak iş hayatında zor zamanlar yaşamak zorunda bırakılan çok fazla kadın var.


24 Saatte İş olarak fırsatlar ve eşitliğin kurumlara da, şirketlere de çok fayda sağlayacağına inanıyoruz ve kadının iş dünyasındaki yerinin sağlamlaşmasını sonuna kadar destekliyoruz.

9 views0 comments

Comments


bottom of page